نهضت آسفالت در قبله تهران

به گزارش شهرداران اجرای طرح نهضت آسفالت در قبله تهران از ابتدای سال ۱۴٠۲ تا اواخر دی ماه از مرز ۶۵ هزار تن گذشت. زیر سازی مناسب و با کیفیت ومدیریت مطلوب هزینه ها، عملیات روکش مکانیزه  و دستی آسفالت گفت: با اجرای طرح نهضت آسفالت تا کنون حدود ۴۰ هزار تن آسفالت  به طول […]

به گزارش شهرداران اجرای طرح نهضت آسفالت در قبله تهران از ابتدای سال ۱۴٠۲ تا اواخر دی ماه از مرز ۶۵ هزار تن گذشت.

زیر سازی مناسب و با کیفیت ومدیریت مطلوب هزینه ها، عملیات روکش مکانیزه  و دستی آسفالت گفت: با اجرای طرح نهضت آسفالت تا کنون حدود ۴۰ هزار تن آسفالت  به طول حدود ۳۸۰ هزار مترمربع در معابر منطقه پخش و مرمت شده است.آسفالت و بهسازی معابر اصلی و فرعی به عنوان یک اولویت مهم در دستورکار حوزه عمران منطقه ۲۰ قرار دارد و در راستای افزایش خدمات رسانی های عمرانی، نوسازی معابر و محلات سطح منطقه برنامه های مختلفی بر مبنای دستور العمل های تعیین شده طی سال جاری محقق خواهد شد.

در حال حاضر ۱۰ میلیون تن عقب ماندگی در توزیع آسفالت داریم که ۱۷۰ اکیپ در حال فعالیت هستند تا این رقم جبران شود.

در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰۰ هزار تن آسفالت توزیع شده بود که در سه ماهه اول سال جاری به ۲۴۰ هزار تن رسیده و در سه ماهه دوم افزایش خواهد یافت.در این مسیر افکارسنجی نیز صورت گرفته و میزان تردد روزانه، اولویت‌بندی برای آسفالت بزرگراه‌ها، کیفیت آسفالت معابر فرعی و کیفیت آسفالت معابر فرعی مورد پرسش قرار گرفته است.