آسفالت‌ریزی و همسطح سازی خیابان شهید برقی تبریز

در راستای تسهیل در تردد شهروندان و خودروها، اجرای عملیات کاتر زنی و آسفالت ریزی جهت همسطح سازی در مسیر خیابان شهید برقی انجام یافت.

به گزارش شهریار، احمد انیسه شهردار منطقه ۶ تبریز ضمن اعلام این خبر تأکید کرد: در راستای تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان همچنین تسهیل در تردد آن ها عملیات کاترزنی و لکه گیری معابر اصلی و محلات به صورت منسجم توسط اکیپ کارگاه امانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه در حال اجرا است.

وی افزود: این عملیات به صورت درجه بندی و اولویت بندی معابر، میزان تردد در آنها، بازدید کارشناسان در سطح حوزه تداوم دارد.