۸۰ درصد ناوگان خدمات شهری شهرداری بجنورد نیازمند نوسازی است

۸۰ درصد ناوگان خدمات شهری شهرداری بجنورد نیازمند نوسازی است فرسودگی ناوگان خدمات شهری و پایان عمرمفید ماشین آلات یکی از چالش هایی است که معاونت خدمات شهری درگفتگو با روابط عمومی شهرداری به آن اشاره کرد. به گزارش شهرداران مهندس شادکام گفت: اراده مهندس کشمیری و برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان و بهره مندی […]

۸۰ درصد ناوگان خدمات شهری شهرداری بجنورد نیازمند نوسازی است
فرسودگی ناوگان خدمات شهری و پایان عمرمفید ماشین آلات یکی از چالش هایی است که معاونت خدمات شهری درگفتگو با روابط عمومی شهرداری به آن اشاره کرد.

به گزارش شهرداران مهندس شادکام گفت: اراده مهندس کشمیری و برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان و بهره مندی از تسهیلات دولتی و اوراق قرضه ، این معاونت را به بهسازی شبکه ماشینی سازمان امیدوارکرده است.مهندس شادکام افزود: هم اکنون ۱۱ دستگاه پرس زباله داریم که نسبت به سرانه خدماتی باید ۱۵ دستگاه باشد و ۸۰ درصد وضعیت موجود نیز فرسوده است.وی گفت: درصورت بهره مندی از اوراق قرضه ، درنظرداریم بخشی از تسهیلات را به خرید ماشین زباله ، کامیونت – مینی لودر و تانکر حمل آب هزینه کنیم.به گفته مهندس شادکام ، ماشین آلات مورد بهره برداری بالای ۱۵ سال عمر دارند و فرسودگی بالای آن مانع از کیفی سازی خدمات می شود.به گزارش شهرداران مهندس شادکام گفت: اراده مهندس کشمیری و برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان و بهره مندی از تسهیلات دولتی و اوراق قرضه ، این معاونت را به بهسازی شبکه ماشینی سازمان امیدوارکرده است.مهندس شادکام افزود: هم اکنون ۱۱ دستگاه پرس زباله داریم که نسبت به سرانه خدماتی باید ۱۵ دستگاه باشد و ۸۰ درصد وضعیت موجود نیز فرسوده است.وی گفت: درصورت بهره مندی از اوراق قرضه ، درنظرداریم بخشی از تسهیلات را به خرید ماشین زباله ، کامیونت – مینی لودر و تانکر حمل آب هزینه کنیم.به گفته مهندس شادکام ، ماشین آلات مورد بهره برداری بالای ۱۵ سال عمر دارند و فرسودگی بالای آن مانع از کیفی سازی خدمات می شود.