عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد ؛

۳هزار میلیارد تومان برای استحصال اراضی مورد نیاز پروژه‌های شهری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: عمده تمرکز شهرداری در این دو سال، بیشتر معطوف به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده ولی باید به سمت تعریف پروژه‌های جدید هم برویم؛ برهمین اساس، 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای استحصال اراضی مورد نیاز پروژه‌های شهری تخصیص داده شده است.

به گزارش شهرداران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: عمده تمرکز شهرداری در این دو سال، بیشتر معطوف به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده ولی باید به سمت تعریف پروژه‌های جدید هم برویم؛ برهمین اساس، ۳هزار میلیارد تومان اعتبار برای استحصال اراضی مورد نیاز پروژه‌های شهری تخصیص داده شده است.

حسین حسامی ،با اشاره به اینکه از نخستین روزهای فعالیت شورای ششم تاکنون پیوسته تاکید جدی بر اجرای پروژه‌های شاخص شهری داشتیم،افزود: لازمه توسعه و پیشرفت شهر، تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ پروژه‌هایی که ارتقاء سطح کمی و کیفی زیست شهری را به همراه دارد.

وی اضافه کرد: رویکرد و نگاه شورای ششم، توسعه متوازن و عدالت‌‎محور شهر، با نگاه به حاشیه شهر و پهنه‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است؛ بافت‌های پُری که تراکم جمعیتی بالا داشته و عمدتا ساکنان با کمبود سرانه‌های خدماتی روبرو هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه یکی از موانع پیش روی مدیریت شهری برای اجرای پروژه‌های شهری و محرک توسعه در حاشیه شهر، کمبود زمین است، اظهارکرد: برهمین اساس، آنچه مسلم بوده این است که باید به سمت تملک اراضی برای اجرای پروژه‌ها برویم.

 

حسامی تصریح کرد: با اشراف به همین اهمیت و نگاه، در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری، حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای استحصال اراضی مورد نیاز پروژه‌های شهری تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه شورای ششم پیوسته تاکید داشت که شهر را باید به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل کنیم، گفت: قطعا تحقق این استحصال اراضی می‌تواند گام تاثیرگذار و بسزایی برای شروع عملیات اجرایی و رونق و توسعه بیش از پیش مشهدالرضا(ع) داشته باشد.

حسامی افزود: حوزه زمین و مسکن شهرداری باید با اهتمام جدی در این مسیر گام قدم بردارد؛ عمده تمرکز شهرداری در این دو سال، بیشتر معطوف به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده ولی باید به سمت تعریف پروژه‌های جدید هم برویم.