️ توزیع هزار و ۱۱۰ بسته گوشت گرم قربانی بین خانواده‌های نیازمند

به همت سازمان بسیج شهرداری تهران صورت گرفت؛

توزیع هزار و ۱۱۰ بسته گوشت گرم قربانی بین خانواده‌های نیازمند

به مناسبت عید سعید قربان، تعداد یک هزار و ۱۱۰ بسته گوشت گرم قربانی با مساعدت گروه های جهادی، کمک های همکاران شهرداری تهران و خیرین تهیه و بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع شد.
️به گزارش شهرداران و  روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، نیما نیازمند مدیر واحد سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: به مناسبت عید سعید قربان حوزه های تابعه بسیج شهرداری تعداد قابل توجهی گوسفتد اهدا کردند که پس از ذبح این دام‌ها ، تعداد هزار و ۱۱۰ بسته گوشت گرم قربانی بین خانواده‌های کم برخوردار شهر تهران توزیع شد.
️وی با اشاره به اینکه خیرین نقش مؤثری در عرصه کمک‌رسانی به محرومان دارند، بیان کرد: همکاران نوع دوست و خیرین نیکوکار همواره می‌توانند در طرح‌ها و مناسبت‌های مختلف این واحد جهت یاری به نیازمندان و محرومان مشارکت کنند.تهران با اعلام این خبر افزود: به مناسبت عید سعید قربان حوزه های تابعه بسیج شهرداری تعداد قابل توجهی گوسفتد اهدا کردند که پس از ذبح این دام‌ها ، تعداد هزار و ۱۱۰ بسته گوشت گرم قربانی بین خانواده‌های کم برخوردار شهر تهران توزیع شد.
️وی با اشاره به اینکه خیرین نقش مؤثری در عرصه کمک‌رسانی به محرومان دارند، بیان کرد: همکاران نوع دوست و خیرین نیکوکار همواره می‌توانند در طرح‌ها و مناسبت‌های مختلف این واحد جهت یاری به نیازمندان و محرومان مشارکت کنند.