یزد و خجند خواهرخوانده می شوند

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد از خواهر خواندگی شهرهای یزد و خجند خبر داد.

به گزارش شهرداران، رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد از خواهر خواندگی شهرهای یزد و خجند خبر داد.

بی بی فاطمه حقیر السادات رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد گفت: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در سفر ریاست جمهوری به تاجیکستان، شهرهای یزد و خجند، خواهرخوانده می‌شوند.

وی افزود: شهر خجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان ، شهری زیبا و کهن و با سابقه ای دوهزار و ۵۰۰ ساله ، نشانه های فراوانی از ایران باستان را در خود به یادگار گذاشته است.

بی بی فاطمه حقیر السادات ادامه داد: قراردادهای خواهر خواندگی برای هر شهر به خصوص شهرهای تاریخی و میراث جهانی، سرمایه و اعتبار محسوب می‌شود و کمیت و کیفیت خواهرخوانده‌های شهرها، شاخص و نشانگر اعتبار آن‌ها در مقیاس جهانی است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: پیمان خواهرخواندگی همچنین منجر به تقویت روابط شهرها در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، تجارت، مراودات علمی و دانشگاهی، برقراری تعاملات فرهنگی و رونق فعالیت‌های گردشگری می‌شود.