دکتر علوی: 

کاهش تعداد معتادان متجاهر در پایتخت محسوس بوده است

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شاهد کاهش محسوس معتادین متجاهر در سطح کلانشهر تهران هستیم.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، سید احمد علوی گفت: امروز اگر هر شهروندی در کلانشهر تهران تردد کند، بی شک به طور ملموس متوجه  تغییر چهره پایتخت و کاهش محسوس آسیب های اجتماعی به ویژه حضور معتادان متجاهر و کارتن خواب خواهد بود. موضوع مهمی که ثمره اقدامات سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در حوزه ساماندهی معتادین متجاهر در شهر است.

وی افزود: بارها در بازدیدهای میدانی از محل هدف و تمرکز معتادین متجاهر مناطق ۲۲گانه به عنوان نماینده مردم کلانشهر تهران شاهد بوده ام که اتفاقات خوبی در سطح شهر افتاده، به ویژه در زمینه ساماندهی کارتن خواب ها و معتادانی که بیماری های خاص دارند و این اقدامات به طور کامل قابل لمس است به طوری که اگر به محله های شوش و هرندی سر بزنیم، وضعیت دیگر همچون سابق نیست و چهره این مناطق تغییر کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بی شک پس از ساماندهی معتادان متجاهر در مراکز یاورشهر، با اجرای طرح ۹ گام تربیتی، آموزشی و درمانی که توسط سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران طراحی و اجرا می شود چرخه ای که باعث می شود معتادان پس از خروج از یاور شهرها بار دیگر به دامان اعتیاد گرفتار شوند کاهش یافته است. موضوع مهمی که دست اندرکاران حوزه اجتماعی را به آینده ساماندهی آسیب های اجتماعی بسیار خوشبین می کند.