انارکی محمدی خبر داد:

پیمایش و رصد پروژه های فنی عمرانی در قلب طهران

بازدید مستمر از روند پیشرفت پروژه های مستمر و غیر مستمر فنی عمرانی در منطقه ۱۲ انجام شد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲؛ بازدید مستمر از روند پیشرفت پروژه های مستمر و غیر مستمر فنی عمرانی در منطقه ۱۲ انجام شد.

پروژه های فنی و عمرانی مستمر و غیر مستمر در قالب نگهداشت و احداثی این منطقه با حضور شهردار ، معاونین و مدیران اجرائی بصورت نقطه به نقطه و مینیاتوری بازدید بعمل آمد و ضریب پیشرفت بر اساس ساختار شکست کار (WBS)  طی برنامه زمانبندی مصوب (CPM) نسبت به بازدید دور قبل ارزیابی گردید.

شهردار منطقه پیشتر از تعداد ۵۴ پروژه توسعه محله ای و حدود۳۰ پروژه احداثی در سال ۱۴۰۲ که پیش بینی و در دست اقدام است گفته بود اما در گزارش تکمیلی به ۷۱ پروژه در قالب طرح من شهردارم مصوب اشاره کرد. پروژه های توسعه محله ای از پیشرفت ۸۵% فیزیکی در حال حاضر برخرودار است و تا کنون ۴۶ پروژه نیز اتمام یافته است اما تعمیم و فاز ۲ سهم سال در برنامه های آتی در دست بررسی و طرح مطالعاتی است.

وی در خصوص مشارکت شهروندان در طرح #من_شهردارم۲ نیز تاکید کرد: برای مدیریت شهری زمینه سازی بستر مشارکت در تمامی فعالیتها از جمله فنی عمرانی ، خدمات شهری و فضای سبز ،ورزشی اجتماعی و … بسیار حائز اهمیت است و زمینه های این مهم برای دریافت کمک مشورتی و ایجاد امید در شهر با اطمینان خاطر انجام خواهد شد و من ۱۲ بعنوان قلب طهران بیشترین پیش بینی و رویکرد را فراهم نموده است.