پیشرفت ۷۶ درصدی احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران

معاون شهردار تهران اعلام کرد:

پیشرفت ۷۶ درصدی احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران▫️
معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران از پیشرفت ۷۶ درصدی احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در طی دو سال اول اجرای برنامه (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲) خبر داد.
به گزارش شهرداران و روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری با اعلام این خبر اظهار داشت: برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران برای بازه زمانی چهارساله (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) شامل پنج فصل و حوزه مأموریتی، ۲۱ بخش و ۱۴۴ حکم و ۴۴۴ شاخص، تکالیفی را برای دوره جدید مدیریت شهری مشخص کرده است تا بتوان با اجرای آن به تحقق عدالت شهری دست یافت.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت دوسالانه احکام و شاخص‌های برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران، گفت: در مجموع ۷۶ درصد احکام برنامه طی نیمه اول برنامه (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲) محقق شده که وضعیت پیشرفت هر یک از فصول برنامه مشخص شده است.
معاون شهردار تهران اعلام کرد: بر این اساس، طی دو سال اول اجرای برنامه، تکالیف و برنامه‌های مسائل فرهنگی و اجتماعی ۸۲ درصد، حوزه ایمنی شهری و بافت فرسوده ۶۸ درصد، حوزه هوشمندسازی و بهبود مدیریت ۶۷ درصد، حوزه محیط زیست و آلودگی هوا ۶۳ درصد و حوزه حمل و نقل و ترافیک ۴۵ درصد محقق شده است.
روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران