با تخصیص ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال؛

پروژه مقاوم سازی پل شماره دو دانشگاه آزاد در مسیر اتوبان پاسداران آغاز شد

پروژه مقاوم سازی پل شماره دو دانشگاه آزاد در مسیر اتوبان پاسداران توسط شهرداری منطقه ۵ تبریز آغاز شد.

به گزارش شهرداران،  این پروژه با هدف مقاوم سازی پی و ستون ها عرشه بصورت FRP اجرا می شود.

در این پروژه بخشی از عرشه تخریب و ضمن اجرای مجدد آن در قسمت هایی از ناحیه ستون ها نیز ژاکت بتنی به اجرا در می آید.

ترمیم قسمت های هوا زده تیر پل ها با ملات اپوکسی و مقاوم سازی با روش های فنی از دیگر اقدامات پیش بینی شده خواهد بود.

این گزارش می افزاید هزینه پیش بینی شده برای مقاوم سازی پل شماره دو دانشگاه آزاد  ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده و در مدت شش ماه به اتمام خواهد رسید.