پرهیز از تبعیض‌ها و عدالت‌محوری زیربنای تحقق یک شهر کارآمد است

عضو شورای شهر سنندج:

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای شهر سنندج گفت: پرهیز از تبعیض‌ها و عدالت محوری زیربنای تحقق یک شهر کارآمد است، زیرا در غیر اینصورت کاهش سرمایه‌های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.

به گزارش شهرداران  خبرگزاری ایمنا از کردستان، فرهاد میمنت‌آبادی امروز _چهارشنبه بیست‌وسوم اسفند_ در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای شهر سنندج که در استمرار موضوع ساماندهی کانکس‌های میوه فروشی سطح شهر برگزار شد، اظهار کرد: منتخبان و معتمدان مردم در پارلمان محلی شورای شهر بر این باورند به عنوان نمایندگان مردم سنندج، باید نگاهی عدالت محورانه و پرهیز از تبعیض‌ها برقرار باشد.

وی افزود: مدیریت زندگی در عصر حاضر که با شتاب فزاینده تکنولوژی و فناوری همراه است و نیازها و متعلقات خاص خود را به شهروندان تحمیل می‌کند امری پیچیده و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های فکری، علمی، اجرایی و مالی است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای شهر سنندج ادامه داد: اجرای بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های سطح شهر نیازمند بسترسازی همفکری و مشارکت جویی‌های خاص خود است تا به منصه ظهور برسد.

میمنت آبادی به قانون‌گرایی و ضرورت توجه به آن به عنوان یکی از حیاتی‌ترین اصول در روند فعالیت‌های مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: با مطالعه قانون و حرکت در چارچوب آن بیشترین منافع عاید شهر و شهروندان خواهد شد چرا که هیچ پشتوانه‌ای علمی‌تر از قانون و ضمانت‌های حقوقی نیست.

وی خاطرنشان کرد: پرهیز از تبعیض‌ها و عدالت محوری زیربنای تحقق یک شهر کارآمد است زیرا در غیر این ‌صورت، کاهش سرمایه‌های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.