پخش آسفالت در بافت‌های فرسوده از محل اعتبارات دولتی

به گزارش  شهرداران اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مهدی هدایت با اشاره به تفاهم‌نامه فیمابین دولت و شهرداری تهران در خصوص دریافت سهمیه قیر پخش آسفالت گفت: به استناد بند ز تبصره یک قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱  تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی و شهرداری تهران برای دریافت و توزیع […]

به گزارش  شهرداران اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مهدی هدایت با اشاره به تفاهم‌نامه فیمابین دولت و شهرداری تهران در خصوص دریافت سهمیه قیر پخش آسفالت گفت: به استناد بند ز تبصره یک قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱  تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی و شهرداری تهران برای دریافت و توزیع آسفالت در محلات کم‌برخوردار منعقد شد و پس از دریافت حواله قیر از دولت، سهمیه بافت فرسوده شهر تهران از سوی دولت تحویل و توسط شهرداری در محلات بافت فرسوده توزیع شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: آسفالت مورد اشاره در معابر فرسوده مناطق جنوبی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت و در بازدید مشترک کارشناسان اداره‌کل راه‌وشهرسازی و سازمان نوسازی تهران، ساکنان این مناطق رضایت‌مندی خود را از پیگیری ها و اقدامات انجام شده ابراز کردند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد: طی یک سال گذشته ۶۰۰ تن قیر از دولت دریافت شد که پس از تبدیل شدن به آسفالت، در معابر محدوده‌های بافت فرسوده شهر تهران توزیع شد
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مهدی هدایت با اشاره به تفاهم‌نامه فیمابین دولت و شهرداری تهران در خصوص دریافت سهمیه قیر گفت: به استناد بند ز تبصره یک قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی و شهرداری تهران برای دریافت و توزیع آسفالت در محلات کم‌برخوردار منعقد شد و پس از دریافت حواله قیر از دولت، سهمیه بافت فرسوده شهر تهران از سوی دولت تحویل و توسط شهرداری در محلات بافت فرسوده توزیع شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: آسفالت مورد اشاره در معابر فرسوده مناطق جنوبی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت و در بازدید مشترک کارشناسان اداره‌کل راه‌وشهرسازی و سازمان نوسازی تهران، ساکنان این مناطق رضایت‌مندی خود را از پیگیری ها و اقدامات انجام شده ابراز کردند.