پاکسازی و تسطیح زمین رها شده

شهردار ناحیه دو منطقه۲۲ از تسطیح وپاکسازی زمین رها شده خیابان نسیم یکم وبلوار شرقی استادیوم آزادی محدوده ناحیه دو خبر داد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲؛ شهردار ناحیه دو منطقه۲۲ از تسطیح وپاکسازی زمین رها شده خیابان نسیم یکم وبلوار شرقی استادیوم آزادی محدوده ناحیه دو خبر داد.
فرداد عدالتخواه سرپرست ناحیه دو در این باره اظهار داشت: در این پاکسازی بالغ بر ۳۰۰۰متر مربع خاکبرداری وانتقال خاک ونخاله به مکان‌های مناسب دیگر انجام گرفت.
وی با بیان اینکه جمع آوری نخاله ها بصورت روزانه انجام می شود؛ گفت:جمع آوری نخاله ها بر اساس در خواست های شهروندان وهم بازدید های میدانی صورت گرفته انجام می گردد.