صالحی مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

واکاری درختان در اراضی ۷۵ هکتاری کمربند سبز شمال

صالحی، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین از اجرای عملیات واکاری درختان در اراضی جنگلکاری شمال و جنوب اتوبان قزوین_ زنجان، موسوم به کمربند سبز شمال خبر داد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز، صالحی با اشاره به اجرای عملیات بازکاشت نهال در بیش از ۳۰ هکتار از اراضی ۷۵ هکتاری کمربند سبز شمال گفت: پس از چندین سال وقفه در واکاری اراضی جنگل کاری، هم اینک در قالب مرحله اول این پروژه بیش از ۸۰۰  اصله نهال سازگار، ماندگار و مناسب شرایط اقلیمی قزوین کاشته شده تا پوشش سبزتری را در بخشی از کمربند سبز پیرامون شهر داشته باشیم.

وی اجرای این عملیات را با هدف واکاری( بازکاشت) و ارتقای سطح کیفی پوشش درختکاری برشمرد و ادامه داد: در این عملیات نهال های آسیب دیده و خشک شده در سنوات گذشته، حذف و پس از خارج کردن بقایای خشکیده، مجدد نهال کاری می شود.

گفتنی است؛ حفظ و توسعه کمربند سبز پیرامون شهرها نقش مهمی در زیبایی و کاهش میزان آلودگی هوا دارد.