در آستانه ماه محرم

همکاری ویژه کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری نطنز با هیئت های مذهبی

همکاری ویژه کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری نطنز با هیئت های مذهبی تکایا و حسینیه ها در آستانه ماه محرم

به گزارش شهرداران، همکاری ویژه کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری نطنز با هیئت های مذهبی تکایا و حسینیه ها در آستانه ماه محرم