همه به احترام خادمین راه حرم اربعین حسینی منطقه ۵ ایستادند

مدیریت شهری منطقه ۵ طی مدت حدود یک ماه خدمت رسانی در نقطه صفر مرزی مهران به جهت زایرین اربعین حسینی ع با ارایه خدمات شهری و عمرانی ، فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی مورد تقدیر تعدادی از مقامات ارشد کشوری تا محلی قرار گرفت.

به گزارش شهرداران، مدیریت شهری منطقه ۵ طی مدت حدود یک ماه خدمت رسانی در نقطه صفر مرزی مهران به جهت زایرین اربعین حسینی ع با ارایه خدمات شهری و عمرانی ، فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی مورد تقدیر تعدادی از مقامات ارشد کشوری تا محلی قرار گرفت.

مقامات کشوری: مقامات کشوری از اقدامات مدیریت شهری منطقه ۵ در مرز مهران برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرده‌اند. از مقامات کشوری که به این اقدام توجه کرده‌اند می‌توان به وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اشاره کرد. این مقامات با توجه به ارایه خدمات شهری و عمرانی، فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی منطقه ۵ در مرز مهران، تقدیر خود را از مدیریت شهری منطقه ۵ بیان کرده‌اند.

مقامات استانی: امام جمعه استان ایلام و استاندار ایلام از احترام خادمین راه حرم اربعین حسینی منطقه ۵ در مرز مهران بهره‌برداری نموده‌اند. مقامات استانداری ایلام نیز در اظهار نظر خود، اقدامات مدیریت شهری منطقه ۵ را در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی تجلیل و تشکر کرده‌اند. این تشکر و تجلیل نشان از توجه و تقدیر مقامات استانی ایلام از این اقدامات مدیریت شهری است.

مقامات محلی: مقامات محلی شهر مهران نیز از اقدامات مدیریت شهری منطقه ۵ در مرز مهران تقدیر و تشکر کرده‌اند. شهردار مهران و فرمانده انتظامی استان ایلام و فرمانده مرزبانی مهران از این اقدامات مدیریت شهری استقبال و تشکر می‌کنند. این تقدیر و تشکر نشان از این است که مقامات محلی نیز توجه و ارزش قائل به این اقدامات مدیریت شهری منطقه ۵ هستند.

سایر مقامات: علاوه بر مقامات کشوری، استانی و محلی، سایر مقامات نیز از اقدامات مدیریت شهری منطقه ۵ تقدیر کرده‌اند. به عنوان مثال، فرمانده سپاه ایلام، فرمانده مرزبانی زرباطیه عراق، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و مدیر پایانه مرزی مهران از این اقدامات تقدیر نموده‌اند. این تقدیر و تشکر نشان از توجه و ارزش قائل بودن سایر مقامات درباره این اقدامات مدیریت شهری است. به طور خلاصه، همچنین معاونین عمرانی و سیاسی استانداری ایلام، شهرداری تهران و مدیران فنی و عمران و خدمات شهری شهرداری تهران از این اقدامات تقدیر نموده‌اند.