نوسازی و نصب تابلو های بوستان های بدون دخانیات منطقه هفت

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ از نوسازی و نصب تابلوهای بوستان های بدون دخانیات در سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش شهرداران، محسن راجی ضمن اعلام این خبر افزود: با هدف حساس سازی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی خود در حوزه استعمال دخانیات و استفاده از تمامی ظرفیت های شهری و اماکن عمومی در خصوص کاهش استعمال دخانیات به ویژه در بین نوجوانان و جوانان تابلوهای این بوستان ها در سطح منطقه نوسازی شدند.
وی تاکید کرد: در همین راستا بهسازی و نوسازی تابلو های بدون دخانیات در سطح بوستان های شهید منفرد نیاکی شهید توکلی، سپیدار، بوستان شهید آوینی، بوستان قصر و نصب برچسب ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی نظیر سرویس های بهداشتی ها، ساختمان های سراهای محلات، ساختمان شهرداری منطقه و نواحی پنج گانه در دستور کار قرار گرفت .
معاون شهردار منطقه ۷یادآور شد: امیدواریم با اجرای این برنامه ها بتوانیم شهروندان را در مقابل امر ناپسند و ضد ارزش استعمال دخانیات بسیج نماییم تا به کمک شهروندان بوستان هایی بدون دود سیگار داشته باشیم.