توسط نیروهای تاسیسات شهرداری

نصب و راه اندازی آبسردکن بوستان امام رضا(ع) باقرآباد

نصب و راه اندازی آبسردکن بوستان امام رضا(ع) باقرآباد، توسط نیروهای تاسیسات شهرداری

به گزارش شهرداران، نصب و راه اندازی آبسردکن بوستان امام رضا(ع) باقرآباد، توسط نیروهای تاسیسات شهرداری