نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه آمفی تئاتر شادروان کلانتریان

نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه آمفی تئاتر شادروان کلانتریان پارک بزرگ شهر اشکذر با حضور سرپرست شهرداری، رئیس شورای اسلامی شهر ، مهندسین طراح تاسیسات پروژه و نماینده خانواده کلانتریان به عنوان خیر پروژه برگزار شد.

به گزارش شهرداران، نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه آمفی تئاتر شادروان کلانتریان پارک بزرگ شهر اشکذر با حضور سرپرست شهرداری، رئیس شورای اسلامی شهر ، مهندسین طراح تاسیسات پروژه و نماینده خانواده کلانتریان به عنوان خیر پروژه برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر نبود سالن اجتماعات مناسب برای برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری را یکی از اصلی ترین موضوعات و کمبودهای فرهنگی در حوزه مرکز شهر اشکذر عنوان کرد.

سید حسین حیدری ضمن تقدیر از همت خانواده خیر کلانتریان در مشارکت احداث فرهنگسرای پارک بزرگ شهر افزود: عدم تکمیل چندین ساله این مجموعه بزرگ فرهنگی مورد گله مندی خانواده خیر قرار گرفته است که ضرورت دارد تا با هم اندیشی نسبت به رفع مسائل و مشکلات پیش روی آن اقدام و پروژه را تکمیل نمود.

سرپرست شهرداری اشکذر نیز به پیگیری های صورت گرفته در سال جدید در خصوص پروژه فرهنگسرای شادروان کلانتریان پارک بزرگ شهر اشاره و گفت: طراحی تاسیسات پروژه با برگزاری جلسات متعدد با مهندسین طراح مورد تایید قرار گرفته است.

حسین فتوحی اظهار داشت: جهت اجرای عملیات نمای پروژه به صورت مشارکتی با خیر محترم توافقاتی صورت گرفته و در شرایط فعلی انعقاد قرار داد با پیمانکار در دستور کار قرار دارد تا عملیات نمای پروژه آغاز گردد.