ملاقات مردمی شهردار منطقه ۱۴ با شهروندان

هشتمین دیدار چهره به چهره امیر شهرابی شهردار دارالمومنین تهران با شهروندان با هدف رسیدگی به درخواست های مردمی برگزار شد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، در ادامه جلسات ملاقات های مردمی شهردار منطقه، ۱۱تیرماه ۱۴۰۳ این دیدار برگزار شد و امیر شهرابی ضمن پاسخگویی به مطالبات شهری شهروندان درخواست های آنان را مورد بررسی قرار داد‌.

شهروندان در جریان این دیدار، مشکلات شان که بیشتر مربوط به حوزه های شهری بود را با مدیر ارشد منطقه در میان گذاشتند و شهردار منطقه در خصوص رفع مشکلات، دستورات لازم را صادر نمود.