ملاقات با استاندار آذربایجان‌غربی با سامانه ۱۱۱

مشاور استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در راستای ملاقات مستقیم و بدون واسطه با استاندار آذربایجان‌غربی، علاقه مندان می توانند با تماس با سامانه 111 درخواست ملاقات خود را ثبت کنند.

مشاور استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در راستای ملاقات مستقیم و بدون واسطه با استاندار آذربایجان‌غربی، علاقه مندان می توانند با تماس با سامانه ۱۱۱ درخواست ملاقات خود را ثبت کنند.

علی رزازی با اشاره به برنامه های مختلف ملاقات مردمی محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی و دیدار های ایشان با اقشار مختلف مردم اظهار داشت: درخواست کنندگان برای ملاقات حضوری با استاندار آذربایجان غربی می توانند در تماس با سامانه ارتباطی دولت و مردم( سامد) ، درخواست ملاقات خود را ثبت نمایند.

وی ادامه داد: درخواست ها بعد از جمع بندی اولویت بندی شده و و درخواست کنندگان به ترتیب اولویت برای ملاقات حضوری با استاندار آذربایجان‌غربی دعوت خواهند شد.