لزوم توجه به کادرسازی انقلابی با بهره گیری از رویداد فرصت های شغلی شهرداری تهران

حسن زاده خواستار شد؛

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در بازدید از اولین رویداد معرفی فرصت های شغلی کارکنان شهرداری، بر لزوم توجه به کادرسازی انقلابی با بهره گیری از این رویداد تاکید کرد.
️به گزارش شهرداران  روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران، محمدمهدی حسن‌زاده در حاشیه بازدید از این رویداد اظهار داشت: کارمند مومن انقلابی دارای ویژگی های ممتاز است. فرد متخصص ومتعهد ضمن داشتن علم و توانایی در کارها و امور محوله، تعهد انقلابی و اعتقادی اش سبب دوری از فساد، سلامت کار و روحیه جهادی اش سبب پیشرفت دراقدامات است.
️وی افزود: اگر این رویداد به شناسایی چنین ظرفیت هایی و سازماندهی و بکارگیری مطلوب آنها در تحقق مأموریت های مهم شهرداری تهران بیانجامد بسیار ارزشمند است.لزوم توجه به کادرسازی انقلابی با بهره گیری از رویداد فرصت های شغلی شهرداری تهران
️حسن زاده با بیان اینکه سازمان بسیج در کنار معاونت منابع انسانی شهرداری تهران می تواند در کمک به شناسایی ظرفیت های رشد وتعالی انقلابی ایشان موثر باشد، تصریح کرد: یکی از خروجی های دیگر این رویداد به دست آوردن آمار و تحلیل ها در نظام جذب و گزینش شهرداری، بازنگری ظرفیت های موجود، نظام مند کردن تخصص های مورد نیاز و برنامه ریزی رشد و تعالی کارکنان در راستای مأموریت های تخصص های مورد نیاز و وضعیت سنجش کارکنان است.