مدیر امور منابع آب ارومیه خبرداد

لایروبی ۱۶۸ کیلومتر از انهار شهرستان ارومیه

به گزارش شهردارن و به تحقیق ایسنا آذربایجان غربی مدیر امور منابع آب ارومیه گفت: امسال ۱۶۸ کیلومتر از انهار شهرستان لایروبی شد. ضرغام گوزلی در گفت‌ و گو با ایسنا اظهار کرد: در ارومیه سه شبکه آبرسانی شامل شهرچای، باراندوز و نازلو وجود دارد که امسال ۴۲ کیلومتر از کانال‌های شبکه از سوی شرکت […]

به گزارش شهردارن و به تحقیق ایسنا آذربایجان غربی مدیر امور منابع آب ارومیه گفت: امسال ۱۶۸ کیلومتر از انهار شهرستان لایروبی شد.

ضرغام گوزلی در گفت‌ و گو با ایسنا اظهار کرد: در ارومیه سه شبکه آبرسانی شامل شهرچای، باراندوز و نازلو وجود دارد که امسال ۴۲ کیلومتر از کانال‌های شبکه از سوی شرکت بهره‌بردار لایروبی شده و ۴۵ مورد تعمیرات تاسیسات شبکه نیز انجام گرفته‌ است.وی خاطرنشان کرد: امسال در راستای مدیریت شبکه و استفاده بهینه از آب، در اقدامی بی‌سابقه ۱۶۸ کیلومتر از انهار شهرستان ارومیه لایروبی شده‌است.گوزلی گفت: همچنین سه کیلومتر از رودخانه درین‌قلعه و یک‌کیلومتر از رودخانه شهرچای لایروبی شده‌ است.مدیر امور منابع آب شهرستان ارومیه به اقدامات صورت گرفته برای آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار از ساخت و سازها و یا تصرفات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: ۸ مورد حکم آزادسازی حریم و بستر در رودخانه‌ها و ۲۱ مورد در خصوص آزادسازی تصرفات غیرمجاز به حریم و بستر انهار اجرا شده‌ و آزادسازی ۱۶ کیلومتر در رودخانه شهرچای در دست اجراست.گوزلی با بیان اینکه دو مجوز برداشت مصالح از بستر رودخانه صادر شده‌ است، گفت: در خصوص برداشت غیرمجاز مصالح از حریم ‌بستر رودخانه، ۵ مورد پرونده دادگاهی وجود دارد. وی گفت: با توجه به فعالیت‌های تبلیغی و البته دیوارسازی اراضی خریداری شده پشت سد شهرچای، خوشبختانه امسال در سد شهرچای ارومیه غرق‌شدگی وجود نداشت.

سد شهر چای ارومیه یک سد خاکی- سنگریزه‌ای با هستهٔ رسی، به ارتفاع ۸۴ متراز سنگ بستر و طول تاج ۵۵۰ متر، بر رویرودخانه شهر

ای، در فاصلهٔ ۱۲ کیلومتری جنوب غربی و در بالادست شهر ارومیه احداث شده‌است.فاصله نسبتا نزدیک سد شهرچای با شهر ارومیه می‌تواند خطری بالقوه جهت ساکنین مناطقی از شهر به هنگام سیلابهای ناگهانی ناشی از شکست سد باشد. مطالعات متععد و متنوعی جهت بررسی نقاط پرخطر شهری مورد نیاز ویژه این شهر است.هدف عمده ساخت این سد تأمین آب مورد نیاز شرب و صنعت ارومیه و تأمین نیاز آب کشاورزی اراضی واقع در پایین دست سد شهرچای می‌باشد.