قرارداد حمل قیر به ارزش ۲۷۰۰ تن ازمحل تخصیص دولت

به گزارش شهرداران قرارداد حمل قیر به ارزش ۲۷۰۰ تن ازمحل تخصیص دولت نهایی شدبه گزارش روابط عمومی به نقل از معاونت عمرانی شهرداری ، قرارداد حمل قیردولتی به مقدار ۲۷۰۰ تن تکمیل شده وبرای روکش و آسفالت معابر سطح شهر مورد مصرف قرار خواهد گرفت.مهندس نیکبخت گفت: درتامین مصالح با هیچ کمبودی مواجه نیستیم […]

به گزارش شهرداران قرارداد حمل قیر به ارزش ۲۷۰۰ تن ازمحل تخصیص دولت نهایی شدبه گزارش روابط عمومی به نقل از معاونت عمرانی شهرداری ، قرارداد حمل قیردولتی به مقدار ۲۷۰۰ تن تکمیل شده وبرای روکش و آسفالت معابر سطح شهر مورد مصرف قرار خواهد گرفت.مهندس نیکبخت گفت: درتامین مصالح با هیچ کمبودی مواجه نیستیم و امسال مصالح مورد نیاز برای اجرای تعهد ۴۰۰ هزارمترمربع آسفالت معابر را از محل خرید از سه سنگ شکن بخش خصوصی تامین می کنیم.وی گفت: فرسودگی معدن سنگ شکن شهرداری یکی از چالش های پیش رو ما است که برای رفع آن در تلاش برای خرید سنگ شکن به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی هستیم تا مشکل اصلی در تامین مصالح بطور کامل مرتفع شود.مهندس نیکبخت گفت : اعتبار اجرای آسفالت و لکه گیری معابر در سال ۱۴۰۳ به ارزش ۷۰ میلیارد تومان است که با اولویت معابر با دسترسی بالا و اینکه محور ترافیک بیشتر هستند ، بهسازی می شوند.بخش عمده از تمرکز شهرداری در توزیع عادلانه خدمات به بهسازی معابر در محلات کم برخوردار متمرکز خواهد بود.درتامین مصالح با هیچ کمبودی مواجه نیستیم و امسال مصالح مورد نیاز برای اجرای تعهد ۴۰۰ هزارمترمربع آسفالت معابر را از محل خرید از سه سنگ شکن بخش خصوصی تامین می کنیم.وی گفت: فرسودگی معدن سنگ شکن شهرداری یکی از چالش های پیش رو ما است که برای رفع آن در تلاش برای خرید سنگ شکن به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی هستیم تا مشکل اصلی در تامین مصالح بطور کامل مرتفع شود.مهندس نیکبخت گفت : اعتبار اجرای آسفالت و لکه گیری معابر در سال ۱۴۰۳ به ارزش ۷۰ میلیارد تومان است که با اولویت معابر با دسترسی بالا و اینکه محور ترافیک بیشتر هستند ، بهسازی می شوند.بخش عمده از تمرکز شهرداری در توزیع عادلانه خدمات به بهسازی معابر در محلات کم برخوردار متمرکز خواهد بود.