عملیات خط کشی و علایم افقی و محوری در منطقه ۴

به همت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 خط کشی و علائم افقی و محوری در سطح منطقه انجام می شود.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، با توجه به اینکه یکی از فضاهای مهم در حوزه حمل و نقل شهری مشخص نمودن محدوده و فضای مرتبط با جایگاه توقف و پهلوگاه های ایستگاه های اتوبوس است، لذا در همین راستا عملیات اجرایی خط کشی علایم افقی و محوری در بلوار شهید باباییان در ناحیه ۸ توسط این معاونت انجام گرفت.