در راستای ارتقای کیفیت معابر شهری:

عملیات آسفالت و زیر سازی خیابان های سطح شهر با جدیت در حال انجام است

دکتر سید محمد میرزمانی شهردار گلستان از زیرسازی و آسفالت خیابانهای شهر به منظور بهسازی و ارتقای کیفیت آسفالت و تسهیل در تردد شهروندان خبر داد.

به گزارش شهرداران، دکتر سید محمد میرزمانی شهردار گلستان از آسفالت و زیر سازی خیابانهای شهر به منظور بهسازی و ارتقای کیفیت آسفالت و تسهیل در تردد شهروندان خبر داد.

بخش ۱: ضرورت زیرسازی خیابان ها و آسفالت سطح شهر
خیابان ها و آسفالت سطح شهر با توجه به تردد روزانه هزاران وسیله نقلیه شخصی و عمومی، نیاز به توجه جدی و بهسازی دارند. فرسودگی آسفالت و زیر ساخت های غیراصولی باعث ریزش ها و حفره ها در خیابان ها می شود که موجب ایجاد مشکلات متعددی برای رانندگان و عابران میشود. بنابراین، زیرسازی مناسب و تعمیر و نگهداری خیابان ها و آسفالت سطح شهر، ضرورت اساسی دارد.

بخش ۲: دلایل فرسودگی آسفالت و زیرساخت های غیراصولی
یکی از عوامل اصلی فرسودگی آسفالت و زیرساخت های غیراصولی، تردد روزانه هزاران وسیله نقلیه شخصی و عمومی است. این تردد مکرر باعث فشار و سایش بیشتر بر روی آسفالت میشود و به طور تدریجی باعث خرابی و فرسودگی آن میگردد. همچنین، استفاده نادرست از مواد و تکنولوژی در زیر ساخت ها نیز میتواند عاملی برای فرسودگی آسفالت و زیرساخت های غیراصولی باشد.

بخش ۳: تأثیرات منفی فرسودگی آسفالت و زیرساخت های غیراصولی
فرسودگی آسفالت و زیرساخت های غیراصولی در خیابان ها و خیابان های سطح شهر، تأثیرات منفی بر تردد و راحتی شهروندان دارد. حفره ها و ریزش ها در آسفالت باعث مشکلاتی مانند لغزندگی گوشه های خیابان ها، لغزش و سقوط رانندگان میشود. همچنین، سایش زیر ساخت ها و فرسودگی آسفالت میتواند باعث افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات خیابان ها شود.

بخش ۴: ارتقای کیفیت آسفالت و تسهیل در تردد شهروندان
برای رسیدن به استانداردهای مطلوب در زمینه آسفالت و زیرساخت های خیابان ها، بایستی به برنامه ریزی دقیق و عملیات آسفالت و زیرساخت های اصولی پرداخته شود. این عملیات بایستی با جدیت و همتی برای بهبود و ارتقای کیفیت آسفالت و تسهیل در تردد شهروندان انجام گیرد. دولت و مسئولان محلی باید از تأمین اعتبارات مالی لازم برای بهسازی و نگهداری خیابان ها، اقدامات لازم را به عمل آورند تا مشکلات موجود رفع شود و کیفیت معابر شهری بهبود یابد.