در راستای طرح نهضت آسفالت از ابتدای سال انجام شد؛

عملیات آسفالت ریزی در معابر قبله تهران

شهردار منطقه ۲۰ از اجرای عملیات آسفالت مکانیزه در محورهای پرتردد و معابر اصلی و فرعی منطقه به منظور رضایت شهروندان وسهولت در تردد وسایل نقلیه در سطح منطقه خبر داد.

به گزارش شهرداران، شهردار منطقه ۲۰ اعلام کرد که برنامه طرح نهضت آسفالت از ابتدای سال در حال انجام است. این طرح به منظور اصلاح و بهسازی معابر پرتردد و اصلی منطقه و به منظور تسهیل تردد وسایل نقلیه در سطح منطقه انجام شده است. با تلاش شبانه روزی حوزه فنی و عمرانی و ادارات عمران نواحی شهرداری منطقه ۲۰، بیش از ۲۲ هزار تن آسفالت در معابر فرعی و اصلی منطقه پخش شده است. این عملیات شامل روکش اساسی آسفالت معابر، تراش و روکش مکانیزه و لکه گیری روکش دستی است. همچنین، مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) نیز توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در طرحی به طول ۲۱۰۰ متر در کمتر از ۲۰ روز تخریب و نوسازی شد.

بهسازی و روکش آسفالت معابر نواحی هفتگانه:
در این بخش، شهردار منطقه ۲۰ به تشریح عملیات بهسازی و روکش آسفالت در معابر نواحی هفتگانه منطقه پرداخته است. با توجه به نوع فرسودگی معابر، در این طرح ۱۳۰ معبر به مساحت ۱۴۰ هزار متر مربع ازمعابر منطقه مرمت و نوسازی شده است. این عملیات با هدف بهبود استانداردهای معابر و ایجاد شرایط مناسب برای تردد عابرین و وسایل نقلیه انجام می شود.

نگهداشت معابر در ایجاد سهولت تردد:
شهردار منطقه ۲۰ در این بخش بر اهمیت نگهداشت معابر در ایجاد سهولت تردد عابرین و وسایل نقلیه تأکید کرده است. عملیات بهسازی معابر در منطقه براساس نظر معتمدان محلی، گزارشات مردم در سامانه های ۱۳۷ پلاس و کارشناسی نواحی انجام می شود. این اقدامات در جهت بهبود ایمنی و سهولت تردد در معابر شهر انجام می شود.

نتیجه‌گیری:
پروژه طرح نهضت آسفالت از ابتدای سال در منطقه ۲۰ تهران انجام شده است. بیش از ۲۲ هزار تن آسفالت در معابر فرعی و اصلی منطقه پخش شده و ۱۳۰ معبر به مساحت ۱۴۰ هزار متر مربع مرمت و نوسازی شده است. این طرح با تلاش شبانه روزی حوزه فنی و عمرانی و ادارات عمران نواحی شهرداری منطقه ۲۰ انجام شده است. از اهمیت بهسازی معابر در ایجاد سهولت تردد عابرین و وسایل نقلیه نیز خبر داده شده است.