مدیر اداره خدمات شهری منطقه۱۱ خبرداد:

طرح ویژه مبارزه با جانوران مضر شهری در خیابان آذربایجان و اردیبهشت اجرا شد

به منظور ارتقای بهبود وضعیت بهداشت عمومی ، رضایت بیشتر شهروندان و همچنین پاکسازی منطقه از وجود این جانوران ، طرح مبارزه با موش به صورت ویژه در خیابانهای اصلی منطقه به صورت روزانه توسط گروه های خدمات شهری اجرایی می شود.

به گزارش شهرداران، به منظور ارتقای بهبود وضعیت بهداشت عمومی ، رضایت بیشتر شهروندان و همچنین پاکسازی منطقه از وجود این جانوران ، طرح مبارزه با موش به صورت ویژه در خیابانهای اصلی منطقه به صورت روزانه توسط گروه های خدمات شهری اجرایی می شود.

بخش اول: معرفی طرح مبارزه با موش ها در خیابان آذربایجان و اردیبهشت
در این بخش می‌توان به وجود مشکل جانوران مضر شهری و نیاز به ارتقای بهداشت عمومی اشاره کرد. همچنین توجیه اجرای طرح ویژه مبارزه با موش در خیابان آذربایجان و اردیبهشت را مطرح کرده و نقش آن در بهبود وضعیت بهداشت عمومی و افزایش رضایت شهروندان را توضیح می‌دهیم. همچنین در این بخش می‌توان به گروه‌های خدمات شهری که وظیفه اجرای این طرح را دارند، اشاره کرد.

بخش دوم: روش اجرای طرح مبارزه با موش
در این بخش به توضیح روش اجرای طرح مبارزه با موش در خیابانهای اصلی منطقه می‌پردازیم. بررسی و اولویت بندی با طعمه گذاری نقاط دارای پیام های شهروندی و انهار روباز از جمله روش‌های اجرایی است که توسط گروه‌های خدمات شهری به صورت روزانه اجرا می‌شود. همچنین در این بخش می‌توان به اهمیت پاکسازی منطقه از وجود جانوران موش و نقش طرح مبارزه با موش در این مسئله اشاره کرد.

بخش سوم: فواید طرح مبارزه با موش
در این بخش به فواید و اهمیت طرح مبارزه با موش برای سلامت عمومی و رضایت شهروندان می‌پردازیم. این طرح بهبود وضعیت بهداشتی منطقه را به همراه دارد و به شهروندان امکان زندگی در محیطی تمیزتر و سالم‌تر را می‌دهد. همچنین این طرح باعث افزایش رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه خواهد شد.

بخش چهارم: نتیجه‌گیری
در این بخش به نتیجه‌گیری از اجرای طرح مبارزه با موش در خیابان آذربایجان و اردیبهشت می‌پردازیم. تأثیر این طرح در بهبود بهداشت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین در این بخش می‌توان به نقاط قوت و ضعف طرح و پیشنهاداتی برای بهبود آن اشاره کرد.