طرح ایمن‌سازی پل های عابرپیاده منطقه۲۲ آغاز شد

شهردار منطقه۲۲ از آغاز اجرای طرح ایمن‌سازی پل‌های عابرپیاده این منطقه خبر داد.

به گزارش شهرداران، مسعود نصرتی اظهار داشت: طرح ایمن‌سازی پل‌های عابرپیاده با هدف تردد ایمن شهروندان صورت می گیرد که هم اکنون در دو ناحیه ۲ و ۶ منطقه در حال اجرا است.

داوود بختیاری سرپرست شهرداری ناحیه ۶ منطقه۲۲ نیز در این باره گفت: یکی از پل های عابرپیاده پرتردد منطقه۲۲ پل عابر پیاده در بزرگراه شهید خرازی روبه روی شهرک نمونه است به همین منظور عملیات تعمیر و مرمت سازی آن به شکل ویژه به اجرا درآمده است.

وی افزود: باتوجه به سرقت نرده و حفاظ تعدادی از پل های عابر پیاده از سوی متخلفان، نسبت به مرمت و ایمن سازی پل های عابر با همکاری اداره زیباسازی منطقه اقدام شد.

عدالت خواه سرپرست شهرداری ناحیه دو این منطقه نیز عنوان کرد: نصب ۵۰ متر نرده فلزی پل عابر پیاده بلوار غربی ورزشگاه آزادی در این طرح به اجرا در آمد.