ضرورت ایجاد ادارات HSE در مناطق تهران

به گزارش شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی را در دستور کار قرار دادند. مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص توضیح داد و گفت: در مجموع ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در […]

به گزارش شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی را در دستور کار قرار دادند.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص توضیح داد و گفت: در مجموع ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در درجات کم خطر، میان خطر، پرخطر و بحرانی توسط سازمان آتش نشانی شناسایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه الزام ایمن‌سازی ساختمان ها توسط مالکین در این دوره از مدیریت شهری با جدیت دنبال می شود، افزود: در اصلاحیه لایحه مقرر شده که اقدام به پلمب ساختمان های ناایمن در صورت عدم اقدام مالکین به ایمن سازی، از طریق کمیته ایمنی مناطق ۲۲ گانه انجام شود.وی افزود: در این صورت شهرداران مناطق موظف هستند مراتب را برای انجام اصلاحات به مالکین اعلام کنند و باید در چارچوب وظایف قانونی خود، مراتب را در صورت عدم توجه از سوی مراجع قضایی پیگیری کنند.رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص هزینه بازرسی نیز گفت: این هزینه از محل اخذ عوارض ایمنی در زمان صدور پروانه تأمین می شود.وی افزود: پیش از این واحد HSE در مناطق تشریفاتی بوده اما اکنون از این حالت خارج شده و اداره های HSE به شکل یک ساختار سازمانی در مناطق ایجاد شده است.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران دو بند از لایحه اصلاحیه مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی‌ را بررسی و سایر بندها را به جلسه‌ بعد موکول کردند.