شهردار ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۸ تبریز معرفی شد

حکم شهردار ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۸ تبریز، توسط شهردار منطقه ابلاغ شد.

به گزارش شهریار، طی مراسمی که با حضور رضا جانفشان شهردار منطقه ۸ برگزار شد، مریم آقاکیشی مقدم به عنوان شهردار ناحیه ۲ این منطقه منصوب شده و حکم وی ابلاغ شد.

شهردار منطقه ۸ در این مراسم با اشاره به سوابق و تجارب مریم آقاکیشی مقدم در واحدهای مختلف، وی را با حفظ سمت به عنوان شهردار ناحیه ۲ این منطقه معرفی کرد.