شهردار شهرکرد پاسخگوی سوالات مردمی در مرکز سامد

محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد با حضور در مرکز سامانه الکترونیکی دولت و مردم پاسخگوی سوالات و مطالبات مردمی بود.

به گزارش شهرداران، شهردار شهرکرد در روز نهم خردادماه ۱۴۰۳ از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در راستای تقویت تعامل دولت و مردم، پاسخگوی مستقیم به مسائل و مشکلات شهروندان شهرکرد بود.

شهروندان  از طریق سامانه الکترونیکی دولت و مردم سامد «تلفن ۱۱۱» مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود در حوزه مدیریت شهری را به طور مستقیم با شهردار شهرکرد مطرح و از طریق کد رهگیری دریافت شده آن‌ها را می‌توانند پیگیری کنند.