شهرداری تبریز وارد ابعاد جدیدی از ساز و کار اجرایی کسب درآمد های پایدار شده است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تبریز گفت: دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد.

به گزارش شهرداران، مظفر سلیمانی در دومین جلسه از پنجمین دور از قرار های خدمت شهرداری تبریز در شهرداری منطقه۷تبریز، اظهار کرد: واحد اجرای احکام یکی از واحدهای مهم در کسب درآمد است که حداقل ۳۰ درصد منابع درآمدی منطقه را می تواند محقق سازد.

وی با اشاره به اینکه پایداری درآمد مهمترین اصل در اهمیت منبع درآمد شهرداری است، افزود: دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد.

همچنین شهردار منطقه ۷ تبریز در این جلسه از افزایش ۴ برابری بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: بودجه ۱۴۰۲، از ۱۸۷ میلیارد تومان به ۶۲۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

آدی بیگ گفت: تمامی توان همکاران بر تحقق صددرصدی بودجه بوده که طی یک ماه اخیر نیز برای رسیدن به این امر شایستگی خود را نشان داده اند.

وی عنوان کرد: با تعامل دو طرفه سازمان‌ها و سرمایه گذاران اقدامات خوبی صورت گرفته همچنین موضوع قرار داد زمین‌های شهرک صدرا با شرکت دیداس امضا شد که قدم مثبتی در جهت کسب درآمدهای پایدار است.

در ادامه جلسه معاونین فرهنگی و امور اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی و مدیر کل حسابرسی و درآمد مرکز، مباحثی را در حوزه های خود مطرح کرده و در این جلسه از مدیریت فرهنگی و اجتماعی منطقه که بیش از ۹۴ درصد برنامه های آنها در قالب برنامه های مصوب فرهنگی سازمان، اجرا شده است، تقدیر شد.

همچنین تداوم اجرای برنامه هایی با موضوعات اجتماعی که اقدامات خوبی هم از طرف شهرداری منطقه ۷ در این زمینه انجام شده است،مورد تاکید قرار گرفت.

گفتنی است، دومین جلسه از پنجمین دور از قرارهای  خدمت شهرداری تبریز، با حضور معاون مالی اقتصادی شهرداری تبریز، حسابرسی مرکز، معاونین فرهنگی و امور اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی،  مدیر کل درآمد شهرداری تبریز و شهردار منطقه ۷ تبریز و معاونان و مدیران منطقه برگزار شد.