سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۲۰:

شناسنامه شغلی کارکنان رسمی توزیع شد

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه ۲۰، از توزیع شناسنامه شغلی کارکنان رسمی خبر داد.

به گزارش شهرداران، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۲۰، در یک بازدید از حوزه معاونت های امور اجتماعی و فرهنگی و مالی و اقتصاد شهری، به توزیع شناسنامه شغلی کارکنان رسمی پرداخته است. در این بازدید که با همراهی سرپرست اداره سرمایه انسانی و رئیس اداره خدمات آموزشی و بهسازی سازمان و کارشناس مسئول رفاهی انجام شده است، شناسنامه شغلی کارکنان رسمی دو معاونت توزیع شده است.

در این مقاله، تدابیر شهردار تهران در مورد تحول درون‌زا و تکریم سرمایه‌های انسانی تاکید شده است. شهردار منطقه ۲۰ نیز بر رعایت عدالت سازمانی و شفافیت در کلیه فعالیت‌ها تأکید کرده است. از این رو، با توجه به احصاء و محاسبه مزایای مسیر ارتقاء شغلی کارکنان رسمی، شناسنامه شغلی از بدو استخدام در شهرداری تهران تعداد ۴۳۵ نفر از پرسنل رسمی تهیه و برای آن‌ها ارسال شده است.

این شناسنامه شغلی شامل اطلاعاتی مانند مدرک تحصیلی، معدل، ارتباط شغل و مدرک تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، دوره‌های آموزشی، نظام پیشنهادها، ارائه مقاله و طرح‌های ارزنده تحقیقاتی، کارایی، رضایت ارباب رجوع و عضویت در شوراها و کارگروه‌های تخصصی است. با این توصیفات، این مقاله به چهار بخش اصلی پوشش داده است.

در نهایت، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۲۰ اعلام کرده است که این معاونت آمادگی مساعدت در ارتقاء امتیازات کارکنان را در صورت کسب شرایط احراز مرتبط دارد. این اقدام در جهت تحقق اهداف شهردار تهران در مورد تحول درون‌زا و تکریم سرمایه‌های انسانی می‌باشد.