کیوسک های موجود در شهر یزد زیبنده شهر میراث جهانی نیست

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد در جلسه با معاون خدمات شهری شهرداری و رئیس سازمان مشاغل مطرح کرد: کیوسک های موجود در شهر یزد زیبنده شهر میراث جهانی نیست و باید جمع آوری و ساماندهی شود.

به گزارش روابط عمومی شوای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع گفت: طبق بررسی های صورت گرفته، در سطح شهر یزد ۲۷ کیوسک موجود است که در جلسات قبل مقرر شد ۸ کیوسک توسط سازمان مشاغل و ۱۹ کیوسک توسط بخش مالی اقتصادی و حقوقی شهرداری رصد و آخرین وضعیت این کیوسک ها جهت اخذ تصمیم برای ساماندهی در کمیسیون خدمات شهری شورا مطرح شود.

وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده توسط سازمان مشاغل، سه کیوسک موجود در سطح شهر با سازمان ها قرارداد دارند، در خصوص پنج کیوسک دیگر نیز قرار دادی اخذ نشده و بلاتکلیف هستند به همین دلیل از سوی سازمان مشاغل شهری جهت تعیین تکلیف، اخطار ارسال شده است.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورا ادامه داد: به طور کلی ضرورت دارد طبق دستورالعمل شهرداری و برای حفظ زیبایی بصری شهر، باید تمام کیوسک های موجود درسطح شهر جمع آوری شود و بعد از جمع آوری باتوجه به شیوه نامه، در معابری که نیاز به کیوسک هست با کاربری مشخص و با جلوه بصری مناسب احداث شود.

فاطمه زارع در خصوص پنجشنبه بازار یزد نیز گفت: با توجه به دیداری که با غرفه داران پنج شنبه بازار صورت پذیرفت و دغدغه ای که آنها داشتند یکی از مسائل اصلی این بازار ها و غرفه داران، تراکم زیاد غرفه ها در کنار هم است به همین دلیل و در راستای حمایت از اینگونه مشاغل، مقرر شد مکانی در محدوده پارک مهرآوران در نظر گرفته شود تا بخشی از این غرفه ها به آنجا انتقال یابد.