ساماندهی دستفروشان و بساط گستران از محدوده ناحیه ۶ منطقه۲۲

سرپرست ناحیه شش شهرداری منطقه ۲۲ به همراه معاون ناحیه، رئیس اداره خدمات شهری و اکیپ معبربان اقدام به ساماندهی دستفروشان و بساط گستران سطح محدوده به ویژه بلوار جدی اردبیلی کردند.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲؛ سرپرست ناحیه شش شهرداری منطقه ۲۲ به همراه معاون ناحیه، رئیس اداره خدمات شهری و اکیپ معبربان اقدام به ساماندهی دستفروشان و بساط گستران سطح محدوده به ویژه بلوار جدی اردبیلی کردند.
داود بختیاری سرپرست ناحیه شش منطقه۲۲در این باره گفت : ساماندهی بساط گران و سدمعبران به صورت ویژه و ضربتی با هدف رضایتمندی شهروندان به اجرا در می آید.