رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم:

طبق برنامه ۵ ساله باید سالی ۱۰ درصد نوسازی صورت بگیرد

مهندس امرالهی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم گفت: طبق برنامه 5 ساله باید سالی 10 درصد نوسازی صورت بگیرد و در شهر قم این میزان کم‌تر از نیم درصد بوده است و هرسال نیز کاهش پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی شوای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح‌الله امراللهی در جلسه کمیسیون ماده ۵ که در سالن جلسات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: ضوابط متعددی در طرح تفصیلی گذشته با طرح جدید، مشکلاتی را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه این تعدد ضوابط تخلفات ساخت‌وساز را افزایش داده است، مطرح کرد: طبق برنامه ۵ ساله باید سالی ۱۰ درصد نوسازی صورت بگیرد و در شهر قم این میزان کم‌تر از نیم درصد بوده است و هرسال نیز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در قم در حوزه بافت فرسوده تقریباً تغییری شاهد نیستیم، عنوان کرد: البته تغییرات ایمنی خارج از تغییرات کلی محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این بافت در حال حاضر کاربردی غیر از کالبد درست شهری دارد، خاطرنشان کرد: باید مشوقات خوبی برای رونق این محدوده در نظر گرفته شود.