زیرسازی خیابان شهید رنجبر (حکم آباد)

در ادامه عملیات آسفالت اساسی خیابان شهید رنجبر، زیرسازی این خیابان توسط شهرداری منطقه ۴ انجام گرفت.

به گزارش شهریار، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۴ در ادامه ساماندهی و توزیع آسفالت در سطح منطقه، آسفالت اساسی خیابان شهید رنجبر را در دستور کار خود قرار داده است.
بر این اساس، زیرسازی خیابان ۱۸ متری شهید رنجبر (حکم آباد) به طول ۱۵۰۰ متر، توسط اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه آغاز شده و پس از اتمام این مرحله، آسفالت‌ریزی این خیابان انجام می‌شود.

این خیابان یکی از معابر پرتردد منطقه بوده و آسفالت‌ریزی اساسی آن، گام مهمی در آسایش و تسهیل تردد شهروندان محسوب می‌شود.

 

زیرسازی خیابان شهید رنجبر (حکم آباد)