زاکانی شایعه‌ حضور بستگان خود در شرکت کنترل ترافیک را تکذیب کرد

شهردار تهران شایعه‌ حضور بستگان خود در شرکت کنترل ترافیک را تکذیب کرد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت شرکت کنترل ترافیک، گفت: شرکت کنترل ترافیک یک مأموریت ذاتی دارد که با توجه به گستره شهر تهران، این مأموریت ذاتی و مهم تحت‌الشعاع مأموریت‌های دیگر از جمله رسیدگی به زیرساخت‌ها قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر این موضوع را دنبال می‌کنیم که زیرساخت‌های پراکنده مجموعه شهرداری که شامل شرکت مترو، کنترل ترافیک و … می‌شود را یکپارچه کنیم.
زاکانی بیان کرد: همچنین شرکت تخصصی که در مجموعه معاونت حمل و نقل فعالیت می‌کند این زیرساخت‌ها را کنترل کند تا شرکت کنترل ترافیک به موضوع اصلی خود یعنی هوشمندسازی مسافرت در تهران را دنبال کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که شایعه‌ای مبنی بر حضور بستگان شما در شرکت کنترل ترافیک مطرح شده است، این خبر را تکذیب کرد و گفت: من در شرکت کنترل ترافیک بستگانی ندارم.