مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با سرپرست فرمانداری شهرستان محلات

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این دیدار در خصوص پروژه های در دست اجرای آب و فاضلاب در شهرستان محلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین پیشنهاد ساخت تصفیه خانه آب شهر محلات و توسعه شبکه فاضلاب این شهر مطرح شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این دیدار در خصوص پروژه های در دست اجرای آب و فاضلاب در شهرستان محلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین پیشنهاد ساخت تصفیه خانه آب شهر محلات و توسعه شبکه فاضلاب این شهر مطرح شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای اجرای این پیشنهاد از طریق استانداری، انجام گیرد.