دومین کمیسیون بررسی لایحه حفاری

دومین جلسه کمیسیون حفاری ارومیه در محل سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری ارومیه دومین جلسه کمیسیون حفاری جهت بررسی لایحه حفاری با حضور نمایندگان مناطق پنجگانه شهرداری ارومیه، رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نمایندگان ادارات خدمات رسان اعم از آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و با شرکت دبیر و همکاران واحد حفاری در محل سالن جلسات این معاونت برگزار شد.