دستور جلسه شماره ۹۴ ششمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

جلسه علنی رسمی شماره 94 روز یکشنبه مورخ 08/08/1401 ساعت 8:30 الی 11 در تالار شورای اسلامی کلانشهر تبریز برگزار می شود.