جمع آوری روزانه ۸تن پسماند در قرارگاه سامرا

شهردار منطقه۹ از خدمت رسانی شبانه روزی اکیپ اجرایی به زائران اربعین حسینی در قرارگاه سامرا خبر داد.

گزارش شهرداران، در مورد جمع آوری روزانه ۸تن پسماند در قرارگاه سامرا و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی تهیه شده است. با توجه به اعلام شهردار منطقه۹، اکیپ اجرایی با اعزام بیش از ۱۰۰ نفر به صورت شبانه روزی برای نظافت و رفت و روب خدمات را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌دهند.

از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص، توزیع ۷۰ مخزن ۲۴۰ لیتری پلاستیکی و ۲۰۰ کیلوگرم کیسه های مخصوص جمع آوری پسماندها بوده است. این اقدامات با هدف جمع آوری و دفع صحیح پسماندها در مسیر راهپیمایی زائران در قرارگاه سامرا انجام می‌شود. به این ترتیب، محیط زیست این منطقه به صورت منظم تمیز نگه داشته می‌شود و زائران اربعین حسینی می‌توانند با آرامش و راحتی از مراسم خود استفاده کنند.

به منظور انجام این حجم از کار، اکیپ اجرایی تشکیل شده است که شامل بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۹ می‌باشد. این تعداد افراد به منظور پوشش کامل مسیر راهپیمایی زائران به صورت شبانه روزی برای خدمت رسانی در نظافت و رفت و روب در حاشیه این مسیر مشغول به کار می‌شوند.

به‌طور کلی، جمع آوری روزانه ۸تن پسماند در قرارگاه سامرا و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی از طریق تشکیل اکیپ اجرایی و توزیع ابزار و وسایل مورد نیاز صورت می‌گیرد. این اقدامات با هدف خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی و حفظ نظافت و تمیزی منطقه صورت می‌گیرد.