جذب اعتبارات دولتی در نوسازی بافت فرسوده برای اولین بار

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام خبر جذب اعتبارات دولتی در نوسازی بافت های فرسوده، بر ضروت تخصیص اعتبارات بیشتر به منظور تسریع در اجرای برنامه های محرومیت زدایی تأکید کرد.
به گزارش شهرداران و اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری مبنی بر “اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های محرومیت زدایی و راهسازی در محدوده شهر تهران از محل منابع مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت با هماهنگی سازمان نوسازی” در جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، معاون شرکت باز آفرینی شهری ایران و نمایندگان وزارت نفت اقدامات انجام شده تشریح شد.
در این جلسه نماینده وزارت نفت ضمن تأیید مستندات ارائه شده سازمان نوسازی از طرح در حال اجرای باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸، گزارشی از فرایند پرداخت اعتبارات تخصیصی ارائه کرد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده به تشریح طرح های در دست اجرا در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸ پرداخت و اختصاص اعتبارات بیشتر برای تسریع برنامه های محرومیت زدایی را خواستار شد.
️آقایی پس از استماع گزارش اقدامات انجام شده بر پیش بینی جذب اعتبارات جدید تأکید کرد.