تکمیل عملیات تعریض ۲ بلوار طی یک ماه آینده

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد از تکمیل پروژه تعریض بلوار فارابی جنوبی و بلوار مفتح طی یک ماه آینده خبر داد.

تکمیل عملیات تعریض ۲ بلوار طی یک ماه آینده

به گزارش شهرداران، مجید احمدی اظهارداشت: تکمیل عملیات  در راستای کاهش بارترافیکی و بهبود عبور و مرور عملیات تعریض بلوار فارابی جنوبی و بلوار مفتح در دستور کار قرار گرفت

وی افزود: طرح تعریض بلوار فارابی جنوبی با هدف کاهش بار ترافیکی از سمت میدان شهدا به سمت خیابان بهارستان و طرح تعریض بلوار مفتح جهت کاهش بار ترافیکی از سمت خیابان سعدی، سرچشمه‌ها، ملت غربی و… اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شهرکرد گفت: تعریض این دو طرح با اعتباری حدود ۵۵۰ میلیون تومان و به طول ۱۳۵۰ متر در حال اجرا است.

احمدی گفت: پیشرفت فیزیکی این دو پروژه به ۶۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده تکمیل شود.