مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل آزادسازی مسیر رینگ چهارم در منطقه ۱۵ اصفهان تا ۲۰ روز آینده

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی مسیر رینگ چهارم در ۳۱۰ هزار متر از محدوده پروژه در این منطقه انجام شده است و سه درصد باقی مانده آن طی ۲۰ روز آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش شهرداران، به نقل از گزارش پورتال اطلاع رسانی شهرداری اصفهان  هوشنگ نظری‌پور با اعلام این خبر گفت: آزادسازی رینگ چهارم از اقدامات عمده در این منطقه است که از کیلومتر سوم تا کیلومتر ۶.۷۰۰ این منطقه، آزادسازی مسیر حدود ۳۱۰ هزار متر انجام شده و سه درصد باقی مانده آن طی ۲۰ روز آینده به پایان می‌رسد.

وی در خصوص آزادسازی کمربند شمالی خوراسگان افزود: برای این پروژه، اعتباری حدود ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین جلسات این آزادسازی به‌طور مستمر هفته‌ای سه روز در ساعات غیراداری برگزار می‌شود و قرار است سال جاری یا سال آینده به پایان برسد و سال ۱۴۰۴ اجرای کمربندی عملیاتی شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه‌های محله محور این منطقه گفت: سال گذشته برای محله‌های راران و گورت بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد و در پی آن اقدامات عمرانی این دو محله به پایان رسید؛ طی سال جاری نیز محله‌های قلعه برتیانچی و سفلی را برای اجرای پروژه‌های محله‌محور مد نظر داریم که امیدواریم اقدامات عمرانی آن با اعتباری حدود ۲۳ میلیارد تومان به پایان برسد.

وی ادامه داد: طی هفت ماه گذشته در این منطقه حدود پنج میلیارد تومان برای سامان‌دهی و روشنایی پارک‌ها در نظر گرفته شده و با انجام این عملیات، روشنایی تمام پارک‌ها به‌روز شده است.

نظری‌پور با بیان اینکه برای آسفالت معابر این منطقه ۲۴ میلیارد تومان هزینه شده است، ادامه داد: با اعتبار باقی‌مانده از محله راران و گورت، همچنین استفاده از هفت میلیارد تومان اعتبار جدید، قرارداد آسفالت و بهینه‌سازی معابر این دو محله منعقد شد که تلاش می‌کنیم تا پایان سال این اقدامات به پایان برسد.

به گفته وی بیشترین حجم فعالیت در منطقه ۱۵ به جز روکش و زیرسازی و آسفالت معابر، موضوع اجرای باند شرقی کانال مقداد اول بود که با بودجه‌ای بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان انجام شد و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.