توجه ویژه شورای ششم به آتش نشانی

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: مجموعه آتش نشانی در نزد اعضای شورای ششم جایگاه بسیار مهمی دارد و به همین دلیل توجه شورای ششم به آتش نشانی نسبت به ادوارهای گذشته، بیشتر بوده و در صحن شورا هرنوع لایحه ارسالی در راستای تجهیزات این سازمان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر یزد رسیده است.

به گزارش شهرداران، رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: مجموعه آتش نشانی در نزد اعضای شورای ششم جایگاه بسیار مهمی دارد و به همین دلیل توجه شورای ششم به آتش نشانی نسبت به ادوارهای گذشته، بیشتر بوده و در صحن شورا هرنوع لایحه ارسالی در راستای تجهیزات این سازمان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر یزد رسیده است.

عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد در بازدید از سازمان آتش‌نشانی همراه با چند تن از اعضای شورا افزود: در ردیف اعتبارات شهرداری به آتش نشانی توجه خاصی صورت گرفت و موارد رفاهی و کمک به کارکنان در طی جلسات مختلف در احکام همکاران سازمان افروده شد.

عزیز الله سیفی در خصوص چارت تشکیلاتی و تکمیل نیروی انسانی آتش نشانی ادامه داد: با پیگیری و مکاتبه های متعدد، خوشبختانه بخشی از آن که حل گردید و در تلاش هستیم تا در جلسه آتی شورای عالی مراکز استان ها در زمینه افزایش نیروی انسانی شهرداری ها و بخصوص حوزه آتش نشانی پیگیری های ویژه ای داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در ادامه مطرح کرد: در شورای ششم اقدامات بسیار خوبی برای آتش نشانی یزد از جمله تکمیل ساختمان اتش نشانی محمود آباد، خرید تجهیزات آتش نشانی و خرید نردبان ۵۶ متری انجام شد و به مرور در نظر داریم تا تجهیزات این سازمان بروزتر و گسترده تر شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش های رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری و معاونت خدمات شهری و رضایت مجموعه شورا از عملکرد این سازمان، در راستای کارایی بهتر کارکنان خواستار برگزاری جلسات و دورهای بیشتر آموزشی، ماموریت های استانی و انواع دورهای تعریف شده برای کارکنان این سازمان شد تا در بهبود عملکرد این سازمان و روحیه کارکنان موثر باشد.