در میدان کمیل محله گلشن در ناحیه۶

تمرین آمادگی و مقابله در برابر زلزله و تخلیه امن اضطراری

محمودی شهردار ناحیه گفت: با همکاری ستاد بحران وپدافند غیر عامل شهرداری منطقه۴ وهمچنین اعضای تخصصی ستاد بحران منجمله آتش نشانی ،اورژانش ،خانه دوام محلات و....در میدان کمیل محله گلشن برگزار شد.

به گزارش شهرداران، محمودی شهردار ناحیه گفت: با همکاری ستاد بحران وپدافند غیر عامل شهرداری منطقه۴ وهمچنین اعضای تخصصی ستاد بحران منجمله آتش نشانی ،اورژانش ،خانه دوام محلات و….در میدان کمیل محله گلشن برگزار شد.

بخش اول: تمرین آمادگی و مقابله در برابر زلزله
تمرین آمادگی و مقابله در برابر زلزله یکی از موارد حیاتی در برابر بلایای طبیعی است. این تمرینها با هدف آماده‌سازی جامعه برای مواجهه با زلزله و کاهش خسارات احتمالی برگزار می‌شوند. همچنین، این تمرین‌ها در جهت افزایش آگاهی و حساسیت افراد به مسائل زلزله مؤثر هستند. در این تمرین‌ها، سناریوهای زلزله‌ای واقعی و از پیش تدوین شده مورد استفاده قرار می‌گیرند تا افراد با شرایط بحرانی زلزله آشنا شوند و بتوانند مناسب‌ترین روش‌ها برای مقابله با آنها را مشخص کنند.

بخش دوم: تخلیه امن اضطراری
تخلیه امن اضطراری به عنوان یکی از موارد مهم در هنگام وقوع زلزله، در برنامه‌های آمادگی و مقابله در برابر زلزله در نظر گرفته می‌شود. هدف اصلی این بخش، آموزش و آماده‌سازی شهروندان برای تخلیه ایمن و سریع از محل زندگی در صورت وقوع زلزله است. در تمرین‌های تخلیه امن اضطراری، فرایند تخلیه و مکان‌های پناهگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین، این تمرین‌ها به منظور بررسی آمادگی واحدهای نیرویی مربوط به تخلیه اضطراری، ارزیابی کارایی سیستم‌های هشداردهی، و بررسی پاسخ‌دهی سریع نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در زمان بحران انجام می‌شود.

بخش سوم: همکاری سازمان‌های خدمات‌رسان
تمرین آمادگی و مقابله در برابر زلزله و تخلیه امن اضطراری با همکاری سازمان‌های خدمات‌رسان برگزار می‌شود. این همکاری‌ها به منظور تقویت تعاملات بین سازمان‌های مختلف و همچنین بهبود هماهنگی آنها در مواجهه با بحران‌های زلزله انجام می‌شود. در این تمرین‌ها، سازمان‌های مختلف، از جمله آتش‌نشانی، اورژانس، خانه دوام محلات و سایر سازمان‌های مرتبط، با یکدیگر همکاری می‌کنند تا در برابر زلزله و تخلیه اضطراری، به بهترین شکل ممکن عمل کنند و خدمات لازم را به شهروندان فراهم آورند.

بخش چهارم: ارزیابی عملکرد و امکانات
در تمرین آمادگی و مقابله در برابر زلزله و تخلیه امن اضطراری، عملکرد و امکانات موجود در میدان کمیل محله گلشن ارزیابی می‌شود. این ارزیابی‌ها به منظور بررسی سرعت عمل کارکنان و اعضای ستاد عمومی در زمان بحران، ارزیابی امکانات موجود برای انجام عملیات و در اختیار قرار گرفتن تجهیزات مورد نیاز و نحوه عملکرد افراد در زمان تمرین انجام می‌شود. این ارزیابی‌ها به منظور بهبود عملکرد و افزایش توانمندی هرچه بیشتر در برابر زلزله صورت می‌گیرد.