با حضور فرماندار شهرستان بهار صورت گرفت:

تقدیر از شهردار لالجین به مناسبت روز شهرداری ها

به مناسبت روز شهرداری ها فرماندار شهرستان بهار در معیت معاون سیاسی امنیتی فرماندار و بخشدار لالجین با حضور در شهرداری و تبریک این روز از مهندس موسوی شهردار لالجین تجلیل کردند.