تعیین تکلیف گودهای‌ رها شده و خطر‌آفرین پهنه مرکزی پایتخت

شهردار منطقه٦ تهران خبر داد؛

شناسایی و تعیین تکلیف گودهای‌ رها شده و خطر‌آفرین پهنه مرکزی پایتخت

رفع خطر گودر‌ها شده«سپند»پس از ١٨ سال

شهردار منطقه۶ تهران از جدیت و اهتمام در شناسایی، اخطار و تعیین وضعیت گود‌های رهاشده و خطرآفرین در سطح نواحی شش‌گانه خبر داد.

به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه۶ تهران، سیدمرتضی روحانی، با اشاره به تاثیرات منفی و مخاطرات گود‌های رهاشده در شهر، افزود: اینگونه گود‌ها به جز اینکه سیما و منظر شهری را ناپسند و زشت می‌کنند، به کانون انواع آلودگی‌ها و مسائل زیست‌محیطی از‌جمله ازدیاد حشرات و جانوران موذی تبدیل شده و در کنار اینها با تکان، رانش و لرزش زمین احتمال ریزش و نشست دیواره‌ها دور‌از‌ذهن نیست، مسئله‌ای که می‌تواند تا شعاع چندمتری گود، به ساختمان‌ها، تاسیسات و حتی اتومبیل‌های پارک شده اطرافش خسارت مالی و جانی وارد کند. بنابراین این شهرداری مسئله گود‌های رها شده و خطر‌آفرین را با جدیت دنبال می‌کند.

روحانی در ادامه به تعیین وضعیت یکی از گود‌های رهاشده و خطرآفرین پهنه مرکزی تهران اشاره کرد و گفت: گود معروف به«سپند»واقع در خیابان سپهبد قرنی به مدت ١٨ سال به حال خود رها شده بود، بنابراین پس از پیگیری‌های مستمر شهردار ناحیه یک و شناسایی مالک اصلی زمین ضمن بررسی همه‌جانبه این گود خطر ساز مقرر شد مالک گود مورد اشاره نسبت به انجام تعهدات خود عمل نماید و همچنین تمهیدات لازم به‌منظور رفع خطرو جلوگیری از وقوع هر حادثه‌ای اتخاذ شد.

شایان ذکر است؛ در راستای سیاست‌های شهردار تهران مبنی بر اهتمام جدی نسبت به ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی گود‌های پرخطر، شناسایی و رفع خطر این گود‌ها به‌صورت جدی در دستور کار شهرداری منطقه۶ تهران و نواحی شش‌گانه قرار‌گرفته است.